Bánh canh cá lóc Dì Đào

Bánh canh cá lóc Dì Đào

Bánh canh cá lóc với từng sợi bánh canh dai dai với nước dùng cá lóc ngọt ngào thơm phức.

Trả lời