Bánh canh cá lóc Phương Thảo

Bánh canh cá lóc Phương Thảo

Bánh canh cá lóc Thủy Dương với từng sợi bánh canh dai dai với nước dùng cá lóc ngọt ngào thơm phức.

 

Trả lời