Cháo lòng O Chạy

Cháo lòng O Chạy

Người Huế nấu cháo lòng khá công phu. Họ phải dậy sớm đến lò mổ heo để mua tim, gan, cật, dồi trường, lòng non… và nước luộc thịt để về nấu.

Trả lời