Ếch đồng & Gà kiến Chiến Hữu

Ếch đồng & Gà kiến Chiến Hữu

Gồm có ếch bóp, ếch xào sả, ếch rô ti, ếch om muối, gà hấp, gà nướng……

Trả lời