Nhà hàng Đông Anh – Hải sản & Thịt rừng

Nhà hàng Đông Anh – Hải sản & Thịt rừng

Canh thịt dê Canh gân hươu Canh chim cưu đồng Công quay Thịt hươu sống thái miếng Nham chân lợn rừng Canh chim bồ câu Canh lợn rừng Hươu ninh Hươu quay Chim nước quay Chồn quay Vịt nước quay Heo rừng quay Thịt hươu chín thái miếng Thịt heo rừng chín thái miếng sống Thịt ba ba bể thái miếng Nham thịt thỏ đồng Nham chân bò Nham chân hươu Chim nấu đọt măng Chim nghịch xáo măng

Trả lời