Tịnh Gia Viên

Tịnh Gia Viên

Ẩm thực cung đình Huế như một kho tàng những món ăn ngon, tinh tế và sang trọng. Tuy vậy theo biến đổi của thời cuộc, nhiều món ăn đã đi vào quên lãng và thất truyền, trong đó có các loại bánh mứt cung đình.

Trả lời