Am Bà

Thôn Phò An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Am Bà là miếu thờ thần Thiên-Y-A-Na, một trong những tín ngưỡng thờ “mẫu” của người Việt mang màu sắc Chăm-pa được thể hiện dưới hình thức kết hợp mẫu Việt (thánh mẫu Liễu Hạnh) và mẫu Chăm (Ponagar). Am Bà ra đời vào khoảng thế kỷ XV, khi tổ tiên của làng Phò Lỗ, Phò An khai phá đất đai lập làng và lập miếu thờ vị thần bảo trợ cho mình.

Trả lời