Chùa Thành Trung

Chùa Thành Trung

Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành Hóa Châu là một trung tâm quân sự, hành chính, kinh tế của xứ Thuận Hóa từng tồn tại qua nhiều thời kỳ lịch sử. Thành Hóa Châu được xây dựng trên địa hình có sẵn của tự nhiên với hai vòng thành, thành nội (thành cụt) và thành ngoại.
Hiện nay, dấu tích thành lũy Hóa Châu còn rất mờ nhạt, để bảo tồn các giá trị văn hoá tiêu biểu còn lại liên quan đến di tích Thành Hoá Châu là việc làm cần thiết. Chùa Thành Trung là một trong những địa điểm hội đủ các yếu tố đó. Theo các văn bản Hán Nôm thì chùa Thành Trung được xây cất từ năm 1745, ngoài việc bảo lưu những nét văn hóa, tín ngưỡng, kiến trúc của người Việt, Chùa còn là nơi bảo quản, thờ tự tượng thần Visnu, một vị thần của người Chăm bằng cách “Việt hóa”. Đây là một minh chứng sinh động về sự giao thoa văn hóa giữa hai dân tộc: Chăm – Việt, sự tồn tại hàng trăm năm của một pho tượng – một hiện vật có giá trị về nhiều mặt: lịch sử, văn hóa, mỹ thuật…Di tích chùa Thành Trung đã được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số: 2342/QĐ-UBND, ngày 17/10/2007

`

Trả lời