Đàn Âm hồn

Đàn Âm hồn

số 73 đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế

Di tích lịch sử địa điểm đàn Âm hồn tọa lạc tại số 73 đường Ông Ích Khiêm, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, được triều đình nhà Nguyễn lập năm 1894, dưới triều vua Thành Thái; là nơi thờ tự, cúng tế vong linh các liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong biến cố “Thất thủ Kinh đô” ngày 5-7-1885 (nhằm ngày 23-5 năm Ất Dậu).

Trả lời