Di tích lịch sử nhà số 95C phố Phan Đăng Lưu

Di tích lịch sử nhà số 95C phố Phan Đăng Lưu

Nhà số 141 phố Phan Đăng Lưu, thuộc phường Phú Hòa, thành phố Huế

”Thư quán Thuận Hóa” là tên của một cửa hiệu bán sách báo ở số nhà 95C đường Gia Long (nay là số 141 đường Phan Ðăng Lưu, phường Phú Hòa, Thành phố Huế). Nơi đây, trong giai đoạn 1938 – 1939 là cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ.
Tháng 8/1936 Chính phủ Mặt trận Bình dân ở Pháp quyết định cho nhân dân Ðông Dương “Ðược tự do đề bạt nguyện vọng trong vòng trật tự và pháp luật”. Nắm lấy cơ hội đó Ðảng Cộng sản Ðông Dương phát động phong trào quần chúng rộng rãi “Bày tỏ nguyện vọng” đòi quyền dân sinh, dân chủ. Phong trào bắt đầu ở Trung kỳ. Tên Khâm sứ Trung kỳ là Gơ – Ra – Phơi vô cùng lo sợ, dùng đủ mọi thủ đoạn và âm mưu hòng dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân.
Tháng 3 năm 1938, Xứ ủy Trung Kỳ thành lập, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư đã thuê căn nhà 95C, làm nơi liên lạc và tổ chức các lớp tập huấn của Ðảng, đào tạo những cán bộ ưu tú cho các tỉnh miền Trung trực tiếp là Thừa Thiên Huế, che mắt địch dưới danh nghĩa “thư quán Thuận Hóa”, nhưng thực chất là nơi cơ quan Xứ ủy Trung Kỳ hoạt động. Tại đây các đồng chí Lê Duẩn, Phan Ðăng Lưu đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huê, phổ biến Nghị quyết của Xứ ủy về phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ, đấu tranh ở Viện dân biểu Trung kỳ…


1/ Địa điểm di tích: Nhà số 141 phố Phan Đăng Lưu, thuộc phường Phú Hòa, thành phố Huế

2/ Đường đi đến di tích:

Từ cầu Trường Tiền, Huế đi theo đường Trần Hưng Đạo, qua chợ Đông ba đến đầu cầu Gia Hội rẽ trái sang đường phố Phan Đăng Lưu khoảng 500m là đến di tích nhà số 95C Gia Long “Hiệu sách Thuận Hóa” cơ quan Xứ Ủy Trung Kỳ năm 1938-1939

Trả lời