Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ (Chiến khu Hòa Mỹ)

Địa điểm chiến thắng Đồn Đất Đỏ (Chiến khu Hòa Mỹ)

Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Chiến khu Hòa Mỹ, căn cứ địa cách mạng của tỉnh Thừa Thiên Huế được hình thành bắt nguồn từ thực tế cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế, từ những chủ trương, chỉ thị của Trung ương Đảng và của Hội nghị quân sự Đảng.

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám thành công chưa được bao lâu, sáng ngày 23/9/1945 quân Pháp được sự giúp đỡ của quân Anh đã bất ngờ nổ súng đánh chiếm một số công sở của ta ở Sài Gòn mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ 2. Để tránh bị động trước tình thế chiến tranh có thể lan rộng ra cả nước, Trung ương Đảng đã nêu lên nhiều chủ trương, biện pháp, một trong những chủ trương, biện pháp ấy là vấn đề căn cứ địa kháng chiến. Và Thường Vụ xác định là lấy vùng Trò và Khe Trái để xây dựng khu lâu dài, vùng Hòa Mỹ là chiến khu trước mắt.

Nắm bắt được ý đồ của ta về lập Chiến khu Hòa Mỹ, sau khi chiếm lại thành phố Huế, quân Pháp lập tức mở rộng hoạt động ra vùng nông thôn, trên những trục đường chính và cho một bộ phận lực lượng hoạt động thăm dò Chiến khu Hòa Mỹ. Sau một thời gian ngắn chúng đã xây dựng Đồn Đất Đỏ để khống chế mọi hoạt động  chiến khu của ta.

Đồn Đất Đỏ cách Chiến khu Hòa Mỹ 2km trên một cánh đồng giữa hai nhánh sông Ô Lâu ở phía trước đường vào chiến khu. Từ hai hướng Phò Trạch và Cổ Bi – Thanh Tân lên Chiến khu Hòa Mỹ đều phải đi qua Đồn Đất Đỏ. Địch lợi dụng ngôi nhà của Lý trưởng làng Lưu Phước là Lý Cảnh để đóng quân và xây dựng Đồn. Lực lượng quân của chúng ở đây gồm 1 trung đội lính Sơn cước khoảng 3 tên được trang bị nhiều vũ khí, súng đạn hiện đại, ngoài ra chúng còn huy động nhân dân quanh vùng lấy tre nứa về xây dựng hàng rào và đắp nhiều ụ bắn kiên cố, chúng thường xuyên dùng súng cối 60 ly để bắn vào các khu rừng của chiến khu phá hoại và ngăn chặn mọi hoạt động của ta

Trả lời