Địa điểm chiến thắng Trung tâm huấn luyện Biệt kích Nam Đông

Địa điểm chiến thắng Trung tâm huấn luyện Biệt kích Nam Đông

Xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

1. Địa điểm phân bố:

Xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tọa độ: Vĩ độ:16º05’530’’; Kinh độ: 107º039’470’’

2. Đường đi đến di tích:

Từ trung tâm thành phố Huế, trên trục đường quốc lộ 1A, theo hướng nam đi 24km, đến ngã ba La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) rẽ phải theo tỉnh lộ 14B (tuyến đường Huế – Nam Đông) đi khoảng 25km đến trung tâm huyện lỵ Nam Đông (thị trấn Khe Tre) tiếp tục theo đường tỉnh lộ 14B đi 7km, đến ngã ba Thượng Nhật – Hương Giang rẽ phải đi khoảng 3km (trên tỉnh lộ 14B), đến thôn Ư Ràng rẽ trái theo con đường liên thôn khoảng 300m, đến vườn nhà ông Hồ Quỳnh Bốn, đi bộ khoảng 25 phút (2km) là đến di tích.

 

Trả lời