Địa điểm chứng tích chiến tranh hóa học của Mỹ tại sân bay A So

Địa điểm chứng tích chiến tranh hóa học của Mỹ tại sân bay A So

Xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sân bay A So thuộc xã Đông Sơn, là một xã miền núi thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi có nhiều núi cao và rừng già hiểm trở. Thung lũng A So đã tạo thành địa thế một chiến lũy án ngữ tự nhiên, góp phần quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nơi miền Tây căn cứ địa cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế.

Trả lời