Địa điểm Đình Lưu Phước

Địa điểm Đình Lưu Phước

Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Làng Lưu Phước là một làng có truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng ở vùng Chiến khu Hòa Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mảnh đất và con người làng Lưu Phước đã được ghi vào trang sử vàng chói lọi của Đảng bộ và nhân dân xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần không nhỏ vào những chiến công vang dội trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân tỉnh nhà, đóng góp vào danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của xã Phong Mỹ do Nhà nước trao tặng vào năm 1998.

Trả lời