Địa điểm Hội Nghị Nam Dương

Địa điểm Hội Nghị Nam Dương

Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị Nam Dương ra đời là bước ngoặc lịch sử của quân và nhân dân Thừa Thiên, trong đó nêu cao vai trò của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là đồng chí, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Hội nghị đã tạo ra sự chuyển biến mới trong cục diện tình hình chiến lược, lấy lại tinh thần cho quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa điểm phân bố:

Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tọa độ: Kinh độ: 107°29’230’’; Vĩ độ 16°31’107’’

Đường đi đến di tích:

Từ trung tâm thành phố Huế, theo quốc lộ 1A, ra hướng Bắc đến km 20 (cầu An Lỗ) rẽ phải theo tỉnh lộ 9 (hướng An Lỗ – Sịa) đi khoảng 4km rẽ trái 2km đi vào thôn Nam Dương, tới vườn nhà ông Nguyễn Hữu Phúc là đến di tích.

Trả lời