Đình An Cựu

Đình An Cựu

Số nhà 99, kiệt 33, đường An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế

1.Địa điểm:
Số nhà 99, kiệt 33, đường An Dương Vương, phường An Cựu, thành phố Huế

Tọa độ: Vĩ độ: 16º26’6’’; Kinh độ: 107º36’6’’

2. Đường đi đến di tích:
Bằng đường bộ, từ trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, rẽ trái theo đường Lê Lợi, đến cầu Trường Tiền, theo đường Hùng Vương, qua cầu An Cựu, đi tiếp đường An Dương Vương, qua khỏi ngoẹo Giảng Xay khoảng 50m, rẽ trái vào kiệt 33, khoảng 300m là đình An Cựu

Trả lời