Đình chùa Thuỷ Dương

Đình chùa Thuỷ Dương

Thôn 3 và 4, xã Thuỷ Dương, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cụm di tích kiến trúc nghệ thuật Đình chùa Thuỷ Dương gồm: Đình làng, Văn Thánh và Chùa làng Thanh Quang.

Ðình làng: được xây dựng năm 1776 theo kiểu nhà rường 3 gian 2 chái, lợp ngói liệt. Đình có hai phần Tiền đường và Hậu tẩm. Hậu tẩm có 3 gian, ở giữa thờ thần sông nước, hai bên thờ các ngài khai canh lập làng Thủy Dương.

Văn thánh: Văn Thánh nằm trong khuôn viên Đình làng, kiểu nhà rường một gian hai chái, 8 cột gỗ tròn, mái lợp ngói liệt, chính giữa có mặt nguyệt phản chiếu, xung quanh có rồng chầu đối xứng. Hệ thống cột, kèo, các đường xuyên thổ, đuôi kèo được chạm trổ công phu.

Chùa Thanh Quang: Được xây dựng cùng thời điểm với Đình làng, kiến trúc gồm có cổng Tam quan và ngôi chùa. Cổng Tam quan được làm theo lối vòm cổng ba cửa, mặt trước và sau cổng có 8 câu đối bằng chữ Hán được đắp nổi bằng mảnh sành sứ. Trên đỉnh của trụ biểu là hình tượng búp sen, rồng. Chùa Thanh Quang là một ngôi nhà rường ba gian, hai chái, hai bên tả, hữu có lầu chông, lầu trống. Bái đường đơn giản hậu tẩm ba gian, hai chái với 30 cột gỗ tròn, hệ thống đòn tay, kèo, liên ba được chạm trổ, khảm xà cừ. Gian đầu hồi có lối kiến trúc “Ðố bản lưỡng phòng” với kỹ thuật khảm xà cừ theo từng ô hộc rất tinh xảo.

Khuôn viên Đình – Văn Thánh – Chùa Thanh Quang có hệ thống la thành bao quanh.

Cụm di tích kiến trúc, nghệ thuật Đình chùa Thủy Dương được công nhận là di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 05/1999/QÐ-BVHTT ngày 12-1-1999.

Trả lời