Đình làng Phù Bài

Đình làng Phù Bài

làng Phù Bài, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đình làng Phù Bài thuộc làng Phù Bài, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đình làng được xây dựng từ cuối thế kỷ XV. Cũng như mọi miền quê đất Việt, Đình làng là nơi để thờ cúng và hội bàn việc làng phát triển ở thế kỷ XVII, XVIII và trở thành trung tâm luyện sắt lớn nhất ở xứ Đàng Trong, kinh tế nông nghiệp chủ yếu là trồng lúa nước. Đây là một công trình kiến trúc đồ sộ dùng để thờ cúng và hội bàn việc làng…Qua 2 cuộc chiến tranh, đình làng đã bị hư hỏng nặng, đến nay đình làng đã được nhân dân trùng tu hoàn chỉnh.

Trả lời