Đình phường Phú Hòa

Đình phường Phú Hòa

số nhà 87 (số cũ 57), đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ 8, khu vực 3, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đình phường Phú Hòa tọa lạc tại số nhà 87 (số cũ 57), đường Huỳnh Thúc Kháng, tổ 8, khu vực 3, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầu Thế kỷ XX, đình thuộc phường Đệ Nhất, đến năm 1934 đổi thành phường Phú Hòa. Sau cách mạng tháng 8-1945 và trong kháng chiến chống Pháp thuộc khu phố 3 thành phố Huế. Từ năm 1954 đến 1975 phường Phú Hòa thuộc quận Tả Ngạn, sau đổi thành quận Nhì. Tháng 8-1975 ba quận nội thành giải thể, khu phố Phú Hòa được thành lập rồi đổi thành phường Phú Hòa trực thuộc thành phố Huế cho đến ngày nay.

 

 

Trả lời