Đình Xuân Hòa

Đình Xuân Hòa

Số 86 đường Nguyễn Phúc Nguyên, tổ 16, khu vực 4, phường Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đình làng Xuân Hoà, xã Hương Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xây dựng dưới thời Gia Long. Đình được trùng tu nhiều lần dưới thời Duy Tân, Bảo Đại, gần đây nhất là năm 1995. Đình vẫn giữ được kiến trúc cổ kính

Ngày 17 tháng 03 năm 2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với Đình Xuân Hòa (phường Hương Long, thành phố Huế).

Trả lời