Hang Đá Nhà – Núi Giòn

Hang Đá Nhà – Núi Giòn

Xã Vinh Lộc, huyện Phú Lộc, TT Huế

Núi Giòn, hang đá nhà và một số địa điểm khác không chỉ là trụ sở của ủy ban kháng chiến, nơi trú ẩn của đội quân du kích và vũ trang, mà còn là điểm an toàn tin cậy cho bộ đội Huyện, quân chủ lực tỉnh và bộ, là nơi huyện Phú Lộc làm nơi hội họp, phổ biến Nghị quyết cho cán bộ trong huyện. Nơi đây còn ghi lại những dấu ấn của nhà nhiếp ảnh chiến trường Trọng Thanh, người có nhiều gắn bó, nhiều bức ảnh giá trị về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của quân dân Thừa Thiên huế, cũng như anh hùng lực lượng vũ trang Trịnh Tố Tâm, Nguyễn Hà.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Lộc Vĩnh đã vượt qua bao gian nan, ác liệt, lập nên bao chiến công anh dũng. Mỗi tấc đất Lộc Vĩnh đều chứng kiến cuộc đấu tranh oanh liệt của nhân dân xã nhà, song núi Giòn là nơi ghi lại đậm nhất về tinh thần đấu tranh anh dũng, mưu trí, kiên cường, là nét son trong bản anh hùng ca mà nhân dân Lộc Vĩnh đã viết lên qua hai cuộc kháng chiến

Trả lời