Lăng Hiếu Đông

Lăng Hiếu Đông

núi làng Cư Chánh nay thuộc xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, trong khu vực lăng Thiệu Trị

Lăng Hiếu Đông là di tích lăng mộ của bà Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ thị Hoa, vợ vua Minh Mạng. Lăng tọa lạc ở phần núi làng Cư Chánh nay thuộc xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, trong khu vực lăng Thiệu Trị.

Lăng có qui thức tương tự lăng các chúa Nguyễn với 2 vòng bảo thành xây gạch bao bọc lấy mộ phần bên trong. Vòng tường ngoài trước cao 3,6m, sau cao 3,2m, chu vi 85m, mặt trước trổ 1 cửa vòm, cánh cửa bằng đồng. Vòng tường trong cao 2,5m, chu vi gần 60m, trước cửa có bình phong xây gạch. Mộ phần xây kiểu nhà đá có mái.

Bên ngoài lăng là 3 tầng sân Bái đình lát gạch, 2 bên có lan can. Phía ngoài Bái đình lại có 1 tầng sân lát gạch. Trước sân có hồ bán nguyệt. Bên kia hồ, 2 bên dựng trụ biểu, bên trái lại có 1 đài công sở làm nơi trực cho lính hộ lăng. Đài công sở này nay đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Trả lời