Lăng mộ Diên Khánh Vương

Lăng mộ Diên Khánh Vương

Tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế

Diên Khánh Vương tên thật là Nguyễn Phúc Tấn hay Nguyễn Phúc Thản, con trai thứ 7 của vua Gia Long và mẹ là Chiêu nghi Nguyễn Hữu Thị Điền. Ông sinh ngày 16 tháng 3 năm Kỷ Mùi (tức ngày 21/3/1799) tại Gia Định. Năm Gia Long thứ 16 (năm 1817) ông được phong Diên Khánh Công, khi vừa tròn 19 tuổi. Ông mất ngày 23 tháng 6 năm Tự Đức thứ 7 (17/7/1854), thọ 56 tuổi, được truy phong Diên Khánh Vương. Diên Khánh Vương sống trải qua bốn triều Vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.

Sau khi mất, ông được an táng tại ấp Ngũ Tây, xã An Cựu, tổng An Cựu, huyện Hương Thủy; nay thuộc tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, thành phố Huế. Lăng mộ Diên Khánh Vương đã được sửa chữa, trùng tu và tôn tạo nhiều lần, gần nhất là vào cuối năm 2011. Đây là một trong những lăng mộ điển hình cổ kính, mang đậm nét kiến trúc lăng mộ triều Nguyễn và là một trong những công trình kiến trúc lịch sử văn hóa biêu biểu.

Trả lời