Làng nón Phú Cam

Làng nón Phú Cam

phường Phước Vĩnh, ngay ở trung tâm thành phố Huế, bên bờ nam sông An Cựu, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Trả lời