Miếu thờ Đặng Tất

Miếu thờ Đặng Tất

Làng Thế Vinh, huyện Sĩ Vang, ngoại thành Hóa châu (nay là xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế)

Miếu thờ Đặng Tất ở làng Thế Vinh, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang gắn liền với tên tuổi của vị anh hùng trong buổi đầu kháng chiến chống quân Minh. Đây là miếu thờ Nhân thần (những người có công đức được tôn vinh) được dân làng thờ phụng, được các vua triều Nguyễn sắc phong. Nhân vật lịch sử Đặng Tất gắn bó với vùng đất Thuận Hóa nói chung và dân làng Thế Vinh nói riêng nên khi ông qua đời đã được lập đền thờ và tôn làm Thành Hoàng của làng. Miếu thờ nằm trên một khoảnh đất rộng, được dân làng đại trùng tu vào năm 1985 trên nền đất cũ của miếu thờ ngày trước. Miếu thờ hiện còn lưu giữ nhiều tài liệu Hán Nôm quý giá như sắc phong, bài vị…

Việc xếp hạng di tích Miếu thờ Đặng Tất nhằm tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân công lao của danh tướng Đặng Tất, có cơ sở pháp lý để gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

 

Trả lời