Minh Khiêm Đường

Minh Khiêm Đường

Địa chỉ: Lăng Tự Đức, thôn Thượng Ba, xã Thủy Xuân, TP. Huế

Điện thoại: (84-54) 3836 427

Trả lời