Nhà hát Duyệt Thị Đường

Nhà hát Duyệt Thị Đường

Đoàn Thị Điểm, Thuận Thành, tp. Huế, Thừa Thiên Huế
Duyệt Thị Đường là tên một nhà hát trong hoàng cung của triều Nguyễn. Đây là một nhà hát có quy mô lớn, được xây dựng sớm so với các nhà hát khác tại kinh đô Huế. Nó được dùng để biểu diễn những bộ môn nghệ thuật sân khấu mà chủ yếu là biểu diễn tuồng (hát bội), nhằm phục vụ vua, hoàng gia, các đình thần và thượng khách nước ngoài có quan hệ với triều đình.

Biểu diễn điệu múa Lục cúng hoa đăng tại Duyệt Thị Đường (Ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh)

Nhà hát này tọa lạc bên trái trong phạm vi Tử Cấm thành, nối với điện Càn Thành bằng một hệ thống hành lang có mái che. Theo sách Đại Nam Nhất Thống thì: Duyệt Thị Đường ở ngoài tường phía đông điện Quang Minh, ngó về hướng đông, quy mô vuông vức rất cao rộng, dựng năm Minh Mệnh thứ 7(1826). Phía tả tiền làm Sở Thượng Thiện, phía hữu làm viện Ngự y, đều ngăn bức tường, đều làm năm Tự Đức thứ 6(1853). Niên hiệu Thành Thái làm thêm nhà cầu, và nhà bếp. Phía nam viện Ngự y cách bức tường có Thị vệ trực phòng và ty Cẩn Tín. Phía đông ty Cẩn Tín có Tiên Trượng khố, dựng trong niên hiệu Thành Thái [QUỐC SỬ QUÁN TRIỀU NGUYỄN, Đại Nam Nhất Thống chí, tập Kinh sư, Nha Văn hóa bộ QGGD Sài Gòn, 1960, trang 25.]

Duyệt Thị Đường có tổng diện tích là 11740m2, diện tích nhà hát 1182m2. Nhà hát có hình chữ nhật rộng rãi với bộ mái có những bờ quyết cong, được chống đỡ bằng hai hàng cột lim cao 12m, gồm hai tầng. Đây là một tòa nhà bằng gỗ bốn gian hai chái, quay mặt về hướng đông. Chung quanh nhà hát có xây một vòng tường bằng gạch để làm giới hạn. Ở vòng tường ấy, phía đông bắc có trổ cửa Duyệt Thị Tả Môn (cao 5m, rộng 4,2m trong lòng xây cuốn vòm, được làm vào năm 1829) quay mặt về hướng bắc và phía đông nam có trổ cửa Duyệt Thị Hữu Môn quay mặt về hướng đông. Cửa này nằm đối diện với cửa nách (dịch môn) ở bên trái Tử Cấm thành (đã bị xây bít từ lâu). Phía trước Duyệt Thị Đường có một cửa tam quan (cửa chính vào Duyệt Thị Đường ngày nay), cửa ở giữa cao 3m, rộng 4m; hai cửa hai bên cao 2,25m, rộng 1,9m. Trong và ngoài đắp nổi ba chữ Duyệt Thị Môn trên có mái che.

Trả lời