Nhà máy nước Vạn Niên

Nhà máy nước Vạn Niên

thôn Trường Đá, làng Nguyệt Biều, phường Thủy Biều, thành phố Huế

Nhà máy nước Vạn Niên là một dấu ấn trong quá trình chuyển đổi của thành phố Huế từ đô thị cổ đến hiện đại. Sự ra đời của nhà máy nước Vạn Niên gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của đô thị Huế. Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ XIX đến nữa đầu thế kỷ XX. Trong hơn nữa thế kỷ chiếm đóng và khai thác thuộc địa, người Pháp đã để lại những dấu ấn khá đậm nét về kiến trúc đô thị phương Tây bên cạnh kiến trúc đô thị truyền thống phương Đông. Đó là việc hình thành khu phố Tây (Europene) ở bờ Nam sông Hương và khu nhượng địa ở Đông Bắc kinh thành Huế. Đây là bước ngoặc đánh dấu sự thay đổi từ nền kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sang nền kinh tế hàng hóa; là điều kiện khách quan, góp phần tích cực vào việc hình thành đội ngũ công nhân ngay trong lòng kinh đô phong kiến triều Nguyễn.

 

Trả lời