Nhà thờ Cổ nhạc

Nhà thờ Cổ nhạc

Số 5 kiệt 127 đường Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Cổ Nhạc (Cổ Nhạc từ) tọa lạc tại số 5 kiệt 127 đường Nguyễn Trãi, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyên trước đây thuộc địa bàn phường Tri Vụ, quận Thành Nội (sau đổi tên là Quận 1), thị xã Huế. Tháng 8-1975 ba Quận nội thành giải thể, phường Tri Vụ cùng với phường Thuận Cát và phường Huệ Cát sáp nhập thành khu phố Thuận Hòa rồi đổi thành phường Thuận Hòa, trực thuộc thành phố Huế cho đến ngày nay.

 

Trả lời