Quảng trường Ngọ Môn

Quảng trường Ngọ Môn

Đường 23/8, phường Thuận Thành, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngọ Môn là cổng chính của Hoàng Thành, một công trình kiến trúc có giá trị cao nhất trong toàn bộ quần thể kiến trúc triều Nguyễn hiện còn tồn tại. Lúc mới xây dựng, vua Gia Long cho đặt ở đó một cái đài gọi là “Nam khuyết”. Năm 1883 nhân việc chỉnh lý các công trình xây dựng cơ bản trong Hoàng Thành, vua Minh Mạng cho dỡ bỏ để làm mới một hệ thống cửa ra vào với quy mô đồ sộ và Ngọ Môn ra đời từ đó

 

Trả lời