Tây Khuyết Đài

Tây Khuyết Đài

Lê Huân, Thuận Thành, tp. Huế, Thừa Thiên Huế

Tây Khuyết Đài là đài canh gác của Hoàng thành, được xây dựng đầu thế kỷ 19, nằm giữa thành phía Tây Đại nội

Trả lời