Trấn Bình Đài

Trấn Bình Đài

Phường Phú Bình, thành phố Huế

Ngoài Kinh Thành, Hoàng Thành, Tử Cấm Thành, triều đình nhà Nguyễn còn cho xây dựng một cái thành khác là Trấn Bình Đài. Thành này mang tính phòng thủ quân sự, được xây dựng dưới thời vua Gia Long.

Mặt bằng kiến trúc Trấn Bình Đài hình lục giác không đều, chu vi gần 1.000m, được đắp bằng đất vào năm 1805, đến cuối thời Gia Long (1818) và giữa thời Minh Mạng (1832) mới được ốp gạch ở mặt trong và ngoài. Mô thành đắp bằng đất dày 14,75m ở chân và 13m ở đỉnh. Lớp gạch ốp dày 1,28m, thành cao 5,80m. Chung quanh thành cũng có những bộ phận kiến trúc kiểu Vauban như Kinh thành: Phòng lộ, vòng hào, thành giai và sông Hộ thành. Trấn Bình Đài chỉ cách Kinh thành bằng một cái hào chung, một chiếc cầu xây bằng gạch và đá bắc qua để nối liền với nhau.

Trả lời