Trung tâm ẩm thực Festival- Nhà hát Duyệt Thị Đường

Trung tâm ẩm thực Festival- Nhà hát Duyệt Thị Đường

Đoàn Thị Điểm, Đại Nội, Huế

Duyệt Thị Đường là tên một nhà hát trong hoàng cung của triều Nguyễn. Đây là một nhà hát có quy mô lớn, được xây dựng sớm so với các nhà hát khác tại kinh đô Huế. Nó được dùng để biểu diễn những bộ môn nghệ thuật sân khấu mà chủ yếu là biểu diễn tuồng (hát bội), nhằm phục vụ vua, hoàng gia, các đình thần và thượng khách nước ngoài có quan hệ với triều đình.

Trả lời