Trường kỷ nghệ thực hành Huế

Trường kỷ nghệ thực hành Huế

281 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, bên bờ sông An Cựu

Địa điểm phân bố, đường đi đến di tích

Di tích nằm tại số 281 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, bên bờ sông An Cựu (sông Phú Cam) cách trung tâm thành phố (cột cờ Phu Văn Lâu) khoảng 2km. Tọa độ: 107º35’36’’, 16º27’19’’

Mọi phương tiện giao thông đều đi đên di tích dễ dàng

Lối đi thứ nhất: Từ ga Huế theo đường Lê Lợi độ 400m, rẻ đường Nguyễn Huệ (đoạn nhà số 2 Lê Lợi ) khoảng 800m

Lối thứ 2: Từ bến xe An Cựu, theo đường Nguyễn Huệ chừng 1.500m

Trả lời