Vịnh biển Lăng Cô

Vịnh biển Lăng Cô

Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lăng Cô, vịnh biển đẹp của tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Trả lời