Thành Minh

Thành Minh

2/64 Nguyễn Công Trứ
  • Chỗ đỗ xe miễn phí
  • Dịch vụ phòng
  • Phòng không hút thuốc

Giới thiệu khách sạn

Thấy được sự đối đãi của công ty với lao động lớn tuổi, chị Hiền đã vận động chồng, con vào làm việc. Hiện chồng chị làm ở bộ phận đế giày, con gái làm ở phòng xuất nhập khẩu. Con trai 19 tuổi đang học cao đẳng ngành công nghệ da giày dự định tốt nghiệp sẽ xin vào nhà máy.

Theo ông Lê Nhật Trường, tặng vàng là một dấu mốc ghi nhận sự đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp, cam kết đảm bảo việc làm bền vững và giúp họ xóa bỏ tâm lý lo lắng bị đào thải khi lớn tuổi. Đặc biệt, mỗi năm người lao động sẽ được tăng lương căn bản lên 5%, kéo dài suốt 17 năm làm việc. Công nhân càng làm lâu năm lương càng cao.

Vị cán bộ công đoàn nói rằng chính sách này không chỉ phát huy tác dụng trong bối cảnh thiếu lao động phổ thông mà còn góp phần kéo giảm tâm lý nghỉ việc để chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần của công nhân. “Nghỉ là mất thâm niên, nếu muốn quay trở lại phải bắt đầu lại từ đầu với mức lương mỗi tháng chỉ gần 5 triệu đồng”, ông Trường nói.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) nói giữa lúc không ít nhà máy tìm cách cho lao động lớn tuổi nghỉ việc với lý do năng suất giảm, chi phí lương cao, chính sách tặng vàng cho công nhân thâm niên thể hiện tính nhân văn, đối đãi có trước sau của doanh nghiệp.

Thấy được sự đối đãi của công ty với lao động lớn tuổi, chị Hiền đã vận động chồng, con vào làm việc. Hiện chồng chị làm ở bộ phận đế giày, con gái làm ở phòng xuất nhập khẩu. Con trai 19 tuổi đang học cao đẳng ngành công nghệ da giày dự định tốt nghiệp sẽ xin vào nhà máy.

Theo ông Lê Nhật Trường, tặng vàng là một dấu mốc ghi nhận sự đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp, cam kết đảm bảo việc làm bền vững và giúp họ xóa bỏ tâm lý lo lắng bị đào thải khi lớn tuổi. Đặc biệt, mỗi năm người lao động sẽ được tăng lương căn bản lên 5%, kéo dài suốt 17 năm làm việc. Công nhân càng làm lâu năm lương càng cao.

Vị cán bộ công đoàn nói rằng chính sách này không chỉ phát huy tác dụng trong bối cảnh thiếu lao động phổ thông mà còn góp phần kéo giảm tâm lý nghỉ việc để chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần của công nhân. “Nghỉ là mất thâm niên, nếu muốn quay trở lại phải bắt đầu lại từ đầu với mức lương mỗi tháng chỉ gần 5 triệu đồng”, ông Trường nói.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) nói giữa lúc không ít nhà máy tìm cách cho lao động lớn tuổi nghỉ việc với lý do năng suất giảm, chi phí lương cao, chính sách tặng vàng cho công nhân thâm niên thể hiện tính nhân văn, đối đãi có trước sau của doanh nghiệp.

Thấy được sự đối đãi của công ty với lao động lớn tuổi, chị Hiền đã vận động chồng, con vào làm việc. Hiện chồng chị làm ở bộ phận đế giày, con gái làm ở phòng xuất nhập khẩu. Con trai 19 tuổi đang học cao đẳng ngành công nghệ da giày dự định tốt nghiệp sẽ xin vào nhà máy.

Theo ông Lê Nhật Trường, tặng vàng là một dấu mốc ghi nhận sự đóng góp của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp, cam kết đảm bảo việc làm bền vững và giúp họ xóa bỏ tâm lý lo lắng bị đào thải khi lớn tuổi. Đặc biệt, mỗi năm người lao động sẽ được tăng lương căn bản lên 5%, kéo dài suốt 17 năm làm việc. Công nhân càng làm lâu năm lương càng cao.

Vị cán bộ công đoàn nói rằng chính sách này không chỉ phát huy tác dụng trong bối cảnh thiếu lao động phổ thông mà còn góp phần kéo giảm tâm lý nghỉ việc để chờ nhận bảo hiểm xã hội một lần của công nhân. “Nghỉ là mất thâm niên, nếu muốn quay trở lại phải bắt đầu lại từ đầu với mức lương mỗi tháng chỉ gần 5 triệu đồng”, ông Trường nói.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn lao động Việt Nam) nói giữa lúc không ít nhà máy tìm cách cho lao động lớn tuổi nghỉ việc với lý do năng suất giảm, chi phí lương cao, chính sách tặng vàng cho công nhân thâm niên thể hiện tính nhân văn, đối đãi có trước sau của doanh nghiệp.

Đặt khách sạn

Trả lời