Trúc Xanh

Trúc Xanh

8 Nguyễn Phúc Nguyên
  • Chỗ đỗ xe miễn phí
  • Dịch vụ phòng
  • Phòng không hút thuốc

Giới thiệu khách sạn

Đặt khách sạn

Trả lời