Hội chợ xuân Gia Lạc

Chỉ đường

Hội chợ xuân Gia Lạc

Vào những ngày lễ tết hầu hết các chợ ở Huế đều nghỉ mua bán để mọi người tổ chức lễ hội, cúng ông bà, thăm hỏi nhau. Tuy nhiên chỉ có một chợ Tết độc nhất được mở trong 3 ngày tết đó là chợ xuân Gia Lạc.

Trả lời