Hội đền Huyền Trân

Chỉ đường

Hội đền Huyền Trân

Cứ sau tết Nguyên đán, hàng ngàn người dân khu vực miền Trung đã lên núi Ngũ Phong (xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) để đi lễ đền Huyền Trân công chúa, tri ân người có công mở mang bờ cõi.

Theo sử liệu, Công chúa Huyền Trân sinh năm Đinh Hợi (1287), là ái nữ của vua Trần Nhân Tông và Khâm Từ Hoàng hậu, quê làng Tức Mặc, nay thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Mùa hạ năm Bính Ngọ (1306) thực hiện lời hứa hôn của vua cha Trần Nhân Tông, kết hòa hiếu với lân bang, Công chúa Huyền Trân đã lên đường sang Chiêm quốc kết duyên với Chế Mân và trở thành hoàng hậu Chiêm quốc Paramesvari. Để đáp lại mối thịnh tình của vua Trần Nhân Tông, trước đó mấy tháng, Chế Mân đã cắt đất hai châu Ô, Rí (vùng đất từ bờ Nam sông Hiếu, Quảng Trị đến bờ Bắc sông Thu Bồn, Quảng Nam) dâng lên nhạc phụ thượng hoàng làm sính lễ. Kể từ đó, hai châu này được sát nhập vào Đại Việt, và những lớp người Việt đầu tiên đã vào đây khai sơn lập ấp, mở màn cho hành trình nam tiến của dân tộc.

 

Trả lời