Hội Dinh làng Cổ Bi

Chỉ đường

Hội Dinh làng Cổ Bi

Hội Dinh còn gọi là Miếu Dinh, được tổ chức tại làng Cổ Bi, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Hội mỗi năm mở hai lần, ngày 23 tháng 5 và ngày 11-12 tháng âm lịch tại đình làng. Ngày 23 tháng 5 là ngày chính hội, để tế các bậc tiên hiền, ngài khai canh và thành làng.

Trả lời