Hội hoa đăng ở Huế

Chỉ đường

Hội hoa đăng ở Huế

Thời gian:  26/09/2020 Tới 31/10/2020

Lễ hội hoa đăng “Tỏa sáng niềm tin” với những giai điệu âm nhạc, vũ khúc và nghi thức truyền đăng, phóng đăng của Phật giáo Huế tạo nên không gian văn hóa tâm linh, hân hoan trong trang nghiêm, mừng vui trong thanh tịnh và sâu lắng trong chánh tín cho toàn thể đạo tràng. Lễ hội là sự hướng về cội nguồn dân tộc, bảo vệ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam, kiến tạo tịnh độ an vui.Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, những người tham gia Lễ hội đã những thả những hoa đăng trên dòng Hương, nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cùng nhau gìn giữ và xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng văn minh, phồn vinh tươi đẹp.

 

Bình luận

Trả lời