Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ

Chỉ đường

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế) đã khai hội vào sáng 5-2 (mồng 6 tết), mở màn cho hàng loạt lễ hội truyền thống của Huế. Phần nghi lễ đã được các vị cao niên, tộc trưởng trong làng cử hành tôn nghiêm ở nội điện đình làng. Sau đó hai đô vật cao niên trong làng lên khai sới, mở màn hội vật trước sân đình.

Trả lời