“Kỳ thạch phu nhân” trong tâm thức dân gian

Chỉ đường

“Kỳ thạch phu nhân” trong tâm thức dân gian

Tại làng Thanh Phước, xã Hương Phong, huyện Hương Trà có miếu thờ Kỳ Thạch phu nhân.Dân làng hằng năm tổ chức cúng vái, hằng tháng thắp hương, cứ 3 năm một lần tổ chức đua giải để mong cho dân làng làm ăn thịnh vượng. Địa điểm đua ghe là quảng sông trước mặt miễu Bà. Ngày tổ chức lễ hội chưa quy định một cách chặt chẽ

Trả lời