Lễ cầu an làng Bao Vinh Hạ

Chỉ đường

Lễ cầu an làng Bao Vinh Hạ

Làng Bao Vinh Hạ, thuộc xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc mở lễ hội cầu an vào ngày mồng 9 đến ngày 11 tháng giêng, mỗi năm một lần. Ngày chính hột là ngày 11 tháng giêng, tổ chức tại đình làng.

Trả lời