Lễ cầu mưa ở Thần Phù

Chỉ đường

Lễ cầu mưa ở Thần Phù

Mưa chi mưa oán mưa thù
Mưa quanh mưa quất, bàu Thần Phù không mưa.

Lễ cầu mưa (hay đảo cầu mưa) ở Thần Phù, xã Thủy Châu, huyện Hương Thủy thường được tổ chức vào tháng 6 âm lịch, ngày không cố định, gặp khi nắng hạn mới tổ chức.

Diễn trường trung tâm là cửa cống (cái rốn của làng), có đền có tên Tam Kỳ Điện (hoặc còn có tên Tam kỳ thủy lộ – Ba đường của làng).

Trả lời