Lễ Cầu Tài, Cầu Lộc

Chỉ đường

Lễ Cầu Tài, Cầu Lộc

Thời gian:  15/05/2019

– Thời gian tổ chức: 6/ÂL
– Địa điểm tổ chức: Sông Hương
– Nội dung: Cúng lễ theo nghi thức dân gian

 

Trả lời