Lễ Cô đàn ở Thủ Lễ

Chỉ đường

Lễ Cô đàn ở Thủ Lễ

Thủ Lễ, nguyên là một làng thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, là một vùng có truyền thống văn hóa. Nhiều cơ sở còn giữ được nét cổ kính: đình, chùa, nhà thờ họ…câu ca dao:

Trống An Gia, thanh la Thạch Bình

Đình họ Khuông, chuông Thủ Lễ

đã ghi nhận những nét văn hóa của làng này.

Nhân ngày kỷ niệm 100 năm đại trùng tu đình làng, Thủ Lễ tổ chức ngày hội lễ truyền thống, 18 năm sau giải phóng.

Đình làng Thủ Lễ tọa lạc ở một vùng đất rộng rãi, gồm năm gian hai chái, khang trang, đẹp đẽ, điêu khắc công phu, cấu trúc theo lối nhà rường. Đình được trùng tu năm Thành Thái thứ 5 (1892).

Trả lời