Lễ Đông chí làng An Nông

Chỉ đường

Lễ Đông chí làng An Nông

Lễ Đông chí làng An Nông, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc còn gọi là lễ Xuân tự, Thu thường, tổ chức vào hai ngày thuộc tiết đông chí hằng năm, tổ chức tại đình làng để tế ngài Khai canh. Diễn trường tổng thể lăng mộ của thần Khai canh đến đình làng.

Trả lời