Lễ Giổ tổ nghề Đúc đồng

Chỉ đường

Lễ Giổ tổ nghề Đúc đồng

Thời gian:  15/05/2019

– Thời gian tổ chức: 2&3 /7/ÂL

– Địa điểm tổ chức: Nhà thờ Họ Nguyễn Kinh Nhơn

– Đối tượng được tưởng niệm: Tổ nghề đúc đồng

– Nội dung: Tế lễ, dâng hương, Viếng mộ

 

Trả lời