Lễ giỗ tổ nghề Kim hoàn

Chỉ đường

Lễ giỗ tổ nghề Kim hoàn

Thời gian:  15/05/2019

Lễ giỗ tổ nghề kim hoàn Việt Nam được tổ chức vào ngày 27 tháng 2, nhằm tưởng niệm vị đệ nhất Tổ sư Cao Đình Độ tại phường Trường An và phường Phú Cát, thành phố Huế.

 

 

Trả lời